Andre kurser

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Vi tilbyder forskellige sikkerheds- og eftersynskurser som e-learning. Du kan tilmelde medarbejdere til kurset ved at klikke her. Du kan også kontakte vores e-learning support på (+45) 70 27 64 84 eller support@mitkursus.dk.
Vi kan også oprette dig som administrator på vegne af virksomheden, og så kan I selv løbende og når det passer jer, tilmelde jeres medarbejdere (og i øvrigt følge med i tilmeldingerne, hente kopier af certifikater og så videre).

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

Hvis du arbejder med asbestholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB

Hvis du arbejder med PCB-holdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med bly

Hvis du arbejder med blyholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.