Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Se vores nye præsentationsvideo af vores arbejdsmiljøuddannelse:

Uddannelsen er den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. På arbejdsmiljøuddannelsen får du som deltager redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet i jeres virksomhed. Du bliver i stand til at varetage funktioner i arbejdsmiljøorganisationen, ligesom du opnår kendskab til arbejdsmiljølovgivningen.

Dag 1:
Arbejdsmiljøbegrebet og arbejdsmiljøorganisation

· Velkommen og præsentation
· Det gode arbejdsmiljø
· Rammen for arbejdsmiljøet
· Virksomhedens AMO (organisation)
· Arbejdsmiljøgruppens opgaver
· Arbejdspladsvurdering

Dag 2:
Forebyggelse og håndtering af opgaver i arbejdsmiljøet

· Håndtering og forebyggelse af skader
· Arbejde med konkrete opgaver
· Psykisk arbejdsmiljø

Dag 3:
Sammenhæng mellem det operationelle og det strategiske

· Det proaktive arbejdsmiljø
· Arbejdsmiljøkulturens betydning
· Det systematiske arbejdsmiljøarbejde
· Overblik over uddannelsen
· Afslutning og evaluering

Hvis I er interesserede i at sende medarbejdere på Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse,
så kan I udfylde formularen herunder for at sende en forespørgsel om vores næste hold/kursus.