Helbredskontroller

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Med ”Helbredskontrol ved natarbejde” kan vi bidrage til at skabe værdi i jeres virksomhed gennem en forebyggende indsats for jeres natarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel.

Vores løsning er fleksibel i forhold til jeres behov hvad angår omfang og leveringstidspunkt. Den er tidsbesparende, fordi den foregår på jeres virksomhed og i medarbejdernes arbejdstid, og fordi vi kan varetager det administrative arbejde med planlægning af forløbet og booking af tider.

• Informationsfolder elektronisk eller i papirform til medarbejderne
• 30 minutters motiverende samtale med en erfaren sundhedsfaglig medarbejder omkring emnerne søvn, trivsel med natarbejdet, livsstil og arbejdsmiljø
• Måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol, BMI, fedtprocent, hofte/taljemål og vægt
• Konklusion på helbredskontrollen og individuelle anbefalinger samt gode råd og tips til at trives med natarbejde
• Lægefaglig vurdering af resultaterne
• Svarbrev til medarbejderens hjemadresse
• Konklusionsrapport til virksomheden ud fra anonymiserede data samt anbefalinger til eventuelle ændringer i organisering af arbejdet, arbejdsforhold eller udførelsen af natarbejdet.