Arbejdspladsvurdering (APV)

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

APV er en dynamisk proces, hvor arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab arbejder for at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden.

Via APV’en synliggøres de problemer og risici, der er forbundet med de forskellige arbejdsopgaver, således at det er muligt at løse de konkrete problemstillinger og forebygge eventuelle nye problemer/risici.

En APV omfatter ikke kun de traditionelle arbejdsmiljøområder som røg, støj og møg, men også de mindre håndgribelige, såsom indeklima, skærmarbejde og det psykiske arbejdsmiljø.

Hvornår?
APV skal revideres hvert 3. år, og når der sker betydelige ændringer i arbejdsmiljøet.

Hvem?
Alle arbejdsgivere med ansatte skal sørge for, at der bliver udarbejdet APV.

Der er 5 faser i en APV

Kortlægning
Man undersøger, hvad der kan være af problematiske forhold.
Vurdering
Man vurderer hvor stor risiko, der er ved de fundne forhold.
Prioritering
Arbejdsmiljøgruppen prioriterer, hvilke forhold man først vil gøre noget ved.
Handling
Arbejdsmiljøgruppen finder løsninger og vælger tidsfrist og ansvarlige.
Opfølgning
Arbejdsmiljøgruppen undersøger efter nogen tid om løsningen virkede.

Der er 6 områder, som skal vurderes i en APV

Ulykkesrisici
Fysiske forhold
Ergonomiske forhold
Kemiske/ biologiske forhold
Psykiske forhold
Sygefravær