Forebyg støj

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Kan du høre noget?

Alt for mange er stadig udsat for støj på arbejdspladsen uden at der bliver gjort nok ved det. Og fordi at skaderne typisk først viser sig efter lang tid, bliver man ofte første opmærksom på, at man har et problem, når det er for sent.

Vi kan hjælpe:

– Vi tilbyder rådgivning og vejledning om brug af hjælpemidler.
– Vi tilbyder støjmåling og rådgivning om at undgå støjkilder.
– Vi tilbyder måling af ekstern støj.
– Vi tilbyder høreundersøgelser og kan kortlægge eventuelle skader.