Forebyg kemiuheld

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Har I styr på kemien?

Det lyder måske umiddelbart som et simpelt spørgsmål, men har du prøvet at spørge dine kollegaer:

– Om I har faremærkede produkter på arbejdspladsen?
– Om I ved hvordan jeres kemiprodukter skal håndteres og om I har de rette værnemidler?
– Om I ved, hvad I skal gøre ved uheld, ved spild og ved håndtering af rester/affald? 

Gode råd

– Læs og forstå sikkerhedsdatabladets vigtigste punkter såsom 2) Fareidentifikation, 4) Førstehjælp, 8) Personlige værnemidler og 13) Forhold ved bortskaffelse.
– Deltag i et relevant kemikursus, så du har den fornødne grundviden.
– Deltag i et førstehjælpskursus, så du kan reagere ved uheld.
– Få hjælp til at lave risikovurderingen (Kemisk APV), hvis I ikke kan løse opgaven selv.