Lej en arbejdsmiljøkoordinator

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Er jeres virksomhed for lille til en fastansat arbejdsmiljømedarbejder, så har I mulighed for at leje en arbejdsmiljøkoordinator, som kommer til jeres virksomhed og sørger for overblik og orden i arbejdsmiljøarbejdet på både det formelle og materielle niveau.
Med en sådan løsning får I et samlet overblik over virksomhedens arbejdsmiljøstatus og får frigivet tid til at koncentrere jer om jeres kunder og kerneforretning.

I får:

– Systematisering af arbejdsmiljødokumenter

– Udvikling af arbejdsmiljøhåndbog

– Afvikling af arbejdsmiljømøder og den årlige arbejdsmiljødrøftelse

– APV kortlægning og handleplaner

– Sparring til arbejdsmiljøorganisation

– Screening af arbejdsmiljøforhold

– Opfølgning og hjælp til løsning på påbud fra Arbejdstilsynet