Andre kurser

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Vi tilbyder forskellige sikkerheds- og eftersynskurser som e-learning. Du kan tilmelde medarbejdere til kurset ved at vælge det ønskede kursus herunder. Du kan også kontakte vores e-learning support på (+45) 70 27 64 84 eller support@mitkursus.dk.
 
Vi kan også oprette dig som administrator på vegne af virksomheden, og så kan I selv løbende og når det passer jer, tilmelde jeres medarbejdere (og i øvrigt følge med i tilmeldingerne, hente kopier af certifikater og så videre).

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

Hvis du arbejder med asbestholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB

Hvis du arbejder med PCB-holdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med bly

Hvis du arbejder med blyholdigt materiale, skal du have en lovpligtig arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion, hvilket dette kursus giver dig. Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

3-i-1 kursus: udvendig asbest, PCB og bly

Med dette kursus får du 3 tilmeldinger i én, hvor du gennemfører den lovpligtige arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion for både arbejde med udvendig asbest, med PCB og med bly.
Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

3-i-1 kursus: udvendig asbest, PCB og bly

Kurset er på engelsk.
Med dette kursus får du 3 tilmeldinger i én, hvor du gennemfører den lovpligtige arbejdsmiljø- og sikkerhedsinstruktion for både arbejde med udvendig asbest, med PCB og med bly.
Du lærer om sundhedsricisi, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Kursus i kemikaliesikkerhed

Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, er der krav til oplæring og instruktion.
I dette kursus får deltageren den nødvendige grundviden om kemikalier, herunder hvad kemi er, hvilket lovgrundlag der gælder, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord. Deltageren lærer endvidere om ansvarsfordeling, hvad der kan læses i et sikkerhedsdatablad (SDS), hvilke risici der er, hvad der skal indgå i en kemisk risikovurdering, forebyggelsesprincipperne, hvilke særlige stoffer der findes, brug af værnemidler og førstehjælp med kemiulykker.

Reolsystemer: kompetencegivende eftersynskursus

Reolsystemer skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Brandmateriel: kompetencegivende eftersynskursus

Brandbekæmpelsesmateriel skal undergå et årligt eftersyn (tilsyn) af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere tilsynet.

Transportable stiger: kompetencegivende eftersynskursus

En stige er et teknisk hjælpemiddel, som skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

“Varmt Arbejde” kursus

Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

“Hot Work” course

Kurset er på engelsk.
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

Gorąca praca (“Hot Work”)

Kurset er på polsk.
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden.

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning (Teoretisk § 17 kursus)

Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus. Du lærer at tage dine forholdsregler omkring de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og af de sundhedsricisi, herunder kræftrisikoen, der er forbundet med dette arbejde.

Working environment and safety for welding (Theoretical § 17 course)

Kurset er på engelsk.
Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus. Du lærer at tage dine forholdsregler omkring de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og af de sundhedsricisi, herunder kræftrisikoen, der er forbundet med dette arbejde.

Środowisko i bezpieczeństwo pracy dla spawania (Theoretical § 17)

Kurset er på polsk.
Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus. Du lærer at tage dine forholdsregler omkring de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og af de sundhedsricisi, herunder kræftrisikoen, der er forbundet med dette arbejde.

Midlertidige elinstallationer på byggepladser

I kurset introduceres du til emnet og gennemgår lovgrundlag og ansvarsfordeling. Du lærer videre om opbygning af den midlertidige installation, herunder krav der er til byggepladstavler, til beskyttelse, selektivitet, mærkning og lignende. 
Slutteligt lærer du om mekanisk påvirkning af installationen og beskyttelse af kabler og udstyr samt kontrol af installationen, herunder det, der kaldes ”Verifikation”.

Midlertidige elinstallationer på festivaler

I kurset introduceres du til emnet og gennemgår lovgrundlag og ansvarsfordeling. Du lærer videre om opbygning af den midlertidige installation, herunder krav der er til tavler, til beskyttelse, selektivitet, mærkning og lignende.
Slutteligt lærer du om mekanisk påvirkning af installationen og beskyttelse af kabler og udstyr samt kontrol af installationen, herunder det, der kaldes ”Verifikation”.

Pressystemer i VVS-installationer

I dette kursus lærer du om materialesammensætning og materialetyper. Du får viden omkring delvis udskiftning i eksisterende installationer, længdeudvidelse, ekspansionsmuligheder og fastgørelser.
Derudover lærer du om transport og opbevaring af rør, overskæring og afgratning. Du får desuden viden om samlings- og presværktøj, montagefejl, korrosionsformer og gode råd til at undgå korrosion.

EN 50 110 / L-AUS, Arbejde på eller nær ved elektriske installationer

Deltageren kan efter gennemført kursus  arbejde sikkert på, med eller nær ved elektriske installationer. Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, foretage risikovurdering samt anvende og kontrollere såvel egnet værktøj som personlige værnemidler. Deltageren får kendskab til gældende lovgivning samt den europæiske standard EN 50110. Deltageren får repeteret grundlæggende førstehjælp i relation til el-ulykker.

EN 50 110 / L-AUS, Arbejde på eller nær ved elektriske installationer

Kurset er på engelsk.
Deltageren kan efter gennemført kursus  arbejde sikkert på, med eller nær ved elektriske installationer. Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, foretage risikovurdering samt anvende og kontrollere såvel egnet værktøj som personlige værnemidler. Deltageren får kendskab til gældende lovgivning samt den europæiske standard EN 50110. Deltageren får repeteret grundlæggende førstehjælp i relation til el-ulykker.

ATEX-miljøer

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for ATEX. Deltageren kan installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EC og 1999/92/EC.
Deltageren kan vedligeholde den lovpligtige dokumentation, herunder identificere og anvende tekniske oplysninger på mærkeplader, i datablade, overensstemmelseserklæringer og certifikater. Deltageren har kendskab til grundlæggende eksplosionsteori og stoffers brandtekniske data.

Kontorergonomi på arbejdet eller hjemmekontoret

Kurset er til dig, der har meget skrivebordsarbejde, eller dig der arbejder hjemmefra noget af tiden eller hele tiden, og derfor har behov for at indrette dig, så du skaber et godt arbejdsmiljø, selvom du ikke er på din sædvanlige arbejdsplads. I kurset sættes der både fokus på den fysiske indretning af hjemmearbejdspladsen og der sættes fokus på ergonomi og trivsel ved hjemmearbejde.

Målet med kurset er at forebygge muskel- og skeletbesvær, nedslidning og arbejdsskader som følge af forkerte arbejdsstillinger eller uhensigtsmæssigt brug af udstyr.

Den stressede
leder

“Få ledelsespusten tilbage”

Kurset er til dig, der er leder/mellemleder og ønsker simple og handlingsorienterede værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have mere overskud og energi, eller hvis du føler dig handlingslammet, trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv til mere energi og overskud samt positive tanker. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det.

Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Leder med
stresset medarbejder

“Skab medarbejdertrivsel med vilje”

Kurset er til dig, der er leder og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere. Med kurset bliver du som leder bedre til at spotte hvilke medarbejdere, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding og opskriften på ”den svære samtale”, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Newplacement – kom godt videre
i nyt job

Kurset er tiltænkt som et hjælpende redskab, som virksomheder kan give til afskedigede medarbejdere, som de ønsker at hjælpe godt og trygt videre. Kurset er også brugbart for dig, der blot ønsker at komme godt og afklaret videre i din karriere, og ledere, der ønsker at hjælpe medarbejdere godt videre i nyt job.

En opsigelse kan ofte være meget svær at acceptere og forstå. Hvorfor mig? Jeg har passet mit job, knoklet, været engageret og måske endda haft søvnløse nætter over mit arbejde. Det er barskt at ”få tæppet revet væk”, at få følelsen af at være kasseret og pludselig stå uden professionel identitet.

I stedet for vrede og ærgrelse, kan du vælge at fokusere på de nye muligheder, som pludselig er til stede. Muligheden for et eventuelt brancheskift, muligheden for at tage dig tiden til virkelig at finde ud af, hvad der giver dig arbejdsglæde, og hvad er det der måske stjæler din energi og din tid. Når du har arbejdet dig gennem dette kursus, vil du være meget klogere og skarpere på dine faglige og personlige kvaliteter, dine værdier, dine fremtidige mål og du vil have en klar handlingsplan for dit videre forløb.

Undervejs i kurset får du også mange brugbare værktøjer og skabeloner til din jobsøgning samt naturligvis eksempler på ansøgning og C.V.

Stresshåndtering for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter (2-i-1 kursus)

“Skab balance i rollen som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant”

Kurset er til dig, der er arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at håndtere egen stress i dagligdagen samt til at forebygge og håndtere stress hos kollegaer. Med kurset bliver du som repræsentant bedre til at spotte hvilke kollegaer, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Kurset er også beregnet til dig selv, hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have mere overskud og energi, eller hvis du føler dig handlingslammet, trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv til mere energi og overskud samt positive tanker. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det.

I anden del af kurset får du over et forløb på 7 uger hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Stresshåndtering og stressforebyggelse

“Få balancen tilbage”

Kurset er til dig, der ønsker handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have det bedre, eller hvis du eksempelvis føler dig trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det. Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

El- og hybridbiler: brugersikkerhed

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved brug af el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og ladestandere, om ulykker og førstehjælp og om flytning og opbevaring af køretøj.

El- og hybridbiler: sikkerhed ved service og reparation

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved arbejde på og med el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og ladestandere, om ulykker og førstehjælp og om transport og opbevaring af køretøj.

El- og hybridbilsikkerhed for reddere

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved indsats på el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici, der er for redningsmandskabet, i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler. Deltageren vil ud fra denne viden kunne indgå mere sikkert i indsatsen.