Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Leveret af Din arbejdsmiljøpartner

Se vores nye præsentationsvideo af vores arbejdsmiljøuddannelse:

Uddannelsen er den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. På arbejdsmiljøuddannelsen får du som deltager redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet i jeres virksomhed. Du bliver i stand til at varetage funktioner i arbejdsmiljøorganisationen, ligesom du opnår kendskab til arbejdsmiljølovgivningen.

Dag 1:
Arbejdsmiljøbegrebet og arbejdsmiljøorganisation

· Velkommen og præsentation
· Det gode arbejdsmiljø
· Rammen for arbejdsmiljøet
· Virksomhedens AMO (organisation)
· Arbejdsmiljøgruppens opgaver
· Arbejdspladsvurdering

Dag 2:
Forebyggelse og håndtering af opgaver i arbejdsmiljøet

· Håndtering og forebyggelse af skader
· Arbejde med konkrete opgaver
· Psykisk arbejdsmiljø

Dag 3:
Sammenhæng mellem det operationelle og det strategiske

· Det proaktive arbejdsmiljø
· Arbejdsmiljøkulturens betydning
· Det systematiske arbejdsmiljøarbejde
· Overblik over uddannelsen
· Afslutning og evaluering

Hvis I er interesserede i at sende medarbejdere på Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse,
så kan I udfylde formularen herunder for at sende en forespørgsel om vores næste hold/kursus:  Der er følgende betingelser i forbindelse med tilmeldinger:
  - Afbestilling af en tilmelding kan ske vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart.
  - Ved afbestilling senere end 4 uger før kursusstart betales et gebyr på 50 % af kursusprisen.
  - Ved afbestilling senere end 2 uger før kursusstart og ved eventuel udeblivelse betales hele kursusprisen.
  - Det er naturligvis altid muligt at sende en anden deltager fra virksomheden, og vi skal blot orienteres herom inden kursusstart.
  - Hvis vi mod forventning skulle aflyse eller flytte kurset grundet manglende tilmeldinger eller andre omstændigheder, er afbestilling også vederlagsfrit.